مصطفی نظری

مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شوش اعلام کرد فردی که با انتشار کلیپی از سد کرخه در شبکه‌های...