مصطفی نیلی

بنا بر اعلام یک منبع نزدیک به سها مرتضایی، پرونده این دانشجوی زندانی روز سه‌شنبه ۱۷ دی ماه برای...

مصطفی نیلی، وکیل مدافع سها مرتضایی، دانشجوی زندانی چهارشنبه ۴ دی با انتشار پیامی در توییتر از صدور کیفرخواست...