مصطفی پورمحمدی

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری که خود در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دست داشت، در یک نشست رسانه‌ای...

در پی سخنان مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ایران درباره نقش اسفندیار رحیم مشایی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور پیشین ایران در...

مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران گفته که قانون امر به معروف و نهی از منکر باعث تداخل وظايف قوا...