مضایا

۳۵ اتوبوس از ساکنان شیعه در ازای ۱۰ اتوبوس از ساکنان سنی چهار شهر سوریه. سازمان ملل می‌گوید به...

با میانجیگری ایران و قطر نخستین طرح بزرگ تفکیک جمعیتی در سوریه به اجرا درمی‌آید. در نخستین گام ۱۶...

با رسیدن کمک‌های انسانی به شهرهای تحت محاصره سوریه، نماینده سازمان ملل در این کشور گفت شاهد قحطی و...

مردم مضایا از ماه ژوییه تا به حال در محاصره حزب‌الله و ارتش اسد قرار دارند و از گرسنگی...