مطبوعات در ایران

اخراج خبرنگاران شرق مسئله امنیت شغلی روزنامه‌نگاران را برجسته کرده است و به این بهانه خبرنگاران از تجربیات مشابه...

دادسرای فرهنگ و رسانه، هفته‌نامه «ستاره صبح» را به دليل انتشار نامه علی مطهری به رئيس قوه قضائيه توقيف...

جلسه محاکمه شهلا شرکت، مدير مجله «زنان امروز» در دادگاه مطبوعات برگزار می‌شود.

کمال‌الدين پيرموذن، نماينده مجلس ايران می‌گويد کميسيون فرهنگی مجلس «اصرار بر مهندسی آرای کل نمايندگان دارد» و با معرفی...

علی مطهری نماينده مجلس درباره توقيف روزنامه «قانون» توسط دادستانی گفت دادستانی بدون توجه به وجود هیأت نظارت بر...