معاونت امور زنان و خانواده

معاون امور زنان ریاست جمهوری ایران می‌گوید کمترین مسوولیت را در مقابل قانون گسترش حجاب و عفاف دارد و...

حامد عطایی که فیلم سخنان جنجالی نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در ضدیت با زنان را منتشر کرده بود، محکوم...

شهیندخت مولاوردی، در سفر به اصفهان، به چند موضوع جنجالی در حوزه زنان پرداخته. او گفته رویکرد دولت ایران...

شهیندخت مولاوردی گفته برای کوچک‌ترين فعاليت معاونت امور زنان مشکل ايجاد می‌شود و مشاور زنان در جلسات معاونان وزارت‌خانه‌ها...

نعیمه دوستدار - در ۳۱ سالی که از تشکیل مجلس شورای اسلامی در ایران می‌گذرد، تنها ۴۵ نفر نماد...