معاینه فنی خودروها

#مسعود_تجریشی،‌ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از #محیط_زیست در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از به...

شورای شهر تهران از مجلس خواسته است تا با اتخاذ تدابیری مناسب زمینه کاهش مدت زمان معاینه خودرو از...