معتاد

مجید ابهری، آسیب‌شناس مسائل اجتماعی می‌گوید در حال حاضر روزانه هفت «کودک معتاد» در تهران متولد می‌شوند.

امیر کیانپور- تاریخ جمهوری اسلامی تاریخ اردوگاه‌ها، بازداشگاه‌ها و زندان‌های اردوگاهی بوده است: کهریزک، سفید سنگ، بند دو الف،...

جمهوری اسلامی سال‌هاست تلاش می‌کند به مردم بقبولاند معضلاتی همچون فقر، فساد، اعتیاد و بیکاری، مشکل ساختاری نیستند و...

يک مقام سازمان بهزيستی هشدار داده که سن اعتياد در ايران به ۱۱ سالگی رسيده و شمار زنان معتاد...

۵۰۰ فرد معتاد به مواد

نمایش رسانه‌ای «جمع آوری معتادان و ولگردان» ساکن تهران