معتادان بی خانمان

معین خزائلی با اشاره به ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گوید با توجه به اصلاحات این ماده...

مدیرکل زندان‌های تهران می‌گوید قوه قضائیه مسئول نگهداری از معتادان متجاهر نیست. ظرفیت گرمخانه‌ها تکمیل است. عده‌ای از معتادان...

تصاویری که در زیر می‌آید بازتابِ زندگیِ بخشی از بی‌خانمان‌ها، کارتُن‌خواب‌ها و خیابان‌خواب‌هایی است که در طی این مدّت،...

با ترخیص معتادان و زندانیان بی‌پناه پذیرش در گرمخانه‌های پایتخت نسبت به پارسال ۴۹ درصد رشد داشته. همزمان ۴۰...

نام این اقدام ویژه طرح پیشگیری از شیوع کرونا در میان معتادان بی‌خانمان است. مقام مسئول بهزیستی می‌گوید موفقیت‌آمیز...