معترضان به موسسات مالی

ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که ظاهراً لحظه برخورد خودروی نیروی انتظامی با یک زن معترض مالباخته را...