معدن بافق

محمد حسن تشکری، کارگر معدن و رئیس سابق شورای شهر بافق به ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی و ۱۸ میلیون...

با آزادی شش کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق از زندان و توافق مسئولان برای توقف خصوصی‌سازی این معدن،...

حمید مافی- معدن‌کاران بافق کوتاه نمی‌آیند. اعتراض آنها به خلف وعده دولت است که قرار بود جلوی واگذاری معدن...

اعتراض کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق در استان يزد وارد هشمين روز شد.