معدن طرزه

در خرداد ماهی که گذشت و تنها در عرض یک هفته، پنج کارگر در دو معدن طرزه دامغان و سواد...

کارگران معدن زغال‌سنگ البرز مرکزی در سوادکوه قراردادی بودند. آنها در حالی وارد معدن شده بودند که تونل شماره...

مشکلات کارگران معدن طرزه از سال ۱۳۹۳ و درپی واگذاری آن به شرکت ذوب آهن افزایش یافت. کارگران ۴...

برای چندمین ماه پیاپی، کارگران طرزه، اصلی‌ترین معدن شرق ایران برای دریافت معوقات مزدی خود دست به اعتراض می‌زنند....

کارگران معدن طرزه چهارماه معوقات مزدی دارند و تا به حال چندین‌بار در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان دست...

بیش از ۵۰۰ کارگر معدن طرزه شنبه ۲۰ آذرماه را در اعتراض به عدم پرداخت چهارماه دستمزد در اعتصاب...

حدود یک هزار کارگر معدن طرزه، وابسته به شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی، چهارماه معوقات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند.

کارگران معدن البرز شرقی با آغاز اعتصاب در محوطه این معدن دست به تجمع اعتراضی زده‌اند و امروز این...