معدن مس جیان

مردم محلی می‌گویند تعطیل‌نکردن معدن عامل شیوع کروناست. فرماندار می‌گوید ویروس را دو مسافر بازگشته از مشهد آورده اند...