معدن کاوی

بانک جهانی درحال بازبینی سیاست‌های اعطای وام به کشورها مختلف است، اما بیم آن می‌رود که در بازبینی...

سازمان صنعت و معدن استان فارس از طرح مزایده ۶۰۰ معدن از جمله در منطقه حفاظت‌شده «بهرام گور» خبر...

چند شرکت‌ بزرگ نفتی به سازمان یونسکو تعهد داده‌اند در مناطق میراث طبیعی حفاری انجام ندهند. در ایران پیشتر...