معرفی کابینه حسن روحانی

در فهرستی که معاون پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس تقدیم کرده، ۱۷ نفر به‌عنوان وزرای کابینه جدید معرفی...