معرفی کتاب زیست محیطی

خوره‌‌های فوتبال با خواندن کتاب «پایایی از طریق فوتبال» به سفری می‌روند که درک‌شان را نسبت به علم پایایی...

پریسا حمیدی- کتاب «آموزش بهداشت محیط زیست به کودکان» هم ضرورت آموزش بهداشت محیط زیست به کودکان و هم...

پریسا حمیدی- این کتاب نشان می­‌دهد که برای ارزیابی آبخیزداری باید از روش‌­های ترکیبی استفاده کرد و یک روش...