معلمان ایرانی

معلمان ۷ هزار میلیارد تومان از وزارت آموزش و پرورش طلب دارند. محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش...