معلمان حق‌التدریسی

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز اول اسفند صورت گرفته‌ از میان آنها: اعتصاب پزشکان طرحی رامهرز،...

جمعی از دبیران دبیرستان‌های اراک با نوشتن نامه‌ای خطاب به اداره آموزش و پرورش خواستار پرداخت مطالبات عقب‌مانده خود...

معلمان مشهد تعویق مطالبات خود از ابتدای سال جاری تحصیلی را غیرقانونی خوانده و خواستار پرداخت فوری مطالباتشان شده‌اند.

بازنشستگان صنعت فولاد می‌گویند که حقوق‌ و پاداش بازنشستگی‌شان از حدود دو سال پیش تاکنون پرداخت نشده است. ...

بهرنگ زندی- اعتراض‌های صنفی معلمان نشانگر نارضایتی آن‌ها از وضعیت معیشتی‌شان است. بیش از یک میلیون معلم در ایران...