معینی کرمانشاهی

او به خاطر تصویرسازی در ترانه‌هایش شهرت داشت. با هنرمندانی مانند‌ پرویز یاحقی همکاری می‌کرد و خوانندگانی مانند دلکش...