مغز و اعصاب

مویز‌ها را دور بریزید؛ پژوهش‌‌ها نشان می‌دهد که افزایش رابطه جنسی ممکن است انسان را باهوش‌تر کند.

کت آوستن - "بچه‌ من هم که می‌تواند این‌ها را بکشد!" – اما دست نگه دارید؛ علم عصب‌شناسی زیبایی،...

مو کوساندی - بررسی عکس‌العمل مغز ما در برابر تصویر مردمانی از یک نژاد مخالف، در ردیف رشته‌های تحقیقاتی...

اون کالاوی- ۱۰ سال پیش، روان‌پزشکی به نام دیوید اسکیوز (David Skuse) با یک پسربچه پنج‌ساله‌ باهوش و بشاش...