مقررات منع رفت و آمد شبانه

شیلیایی‌های عمدتاً‌ جوان به شکل صلح‌آمیز و با سرود و رقص اعتراض می‌کنند. یک روزنامه‌نگار حاضر در شیلی در...

با وجود بمب‌گذاری‌های روزمره، نخست وزیر عراق دستور داده مقررات منع عبور و مرور شبانه در پایتخت از میان...