مقصر پلاسکو

مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای به فاجعه «پلاسکو» اختصاص داد. مسئولان از هم تشکر کردند. پرسش‌ها درباره مدیریت نابسامان شهری...