ملا آخوندزاده

ملا آخوندزاده، رهبر طالبان از شهروندان افغانستان و اعضای طالبان خواسته برای زیباسازی زمین و نفع خلق خدا یک...

طالبان یکی از معاونان رهبر خود را به نام ملا هیبت‌الله آخوندزاده به‌عنوان جانشین رهبر قبلی خود ملا اختر...