ملک الشعرا بهار

ناصرالدین پروین - نخستین خواننده‌ ترانه‌ی مرغ سحر، ایران‌الدوله (هلن) و محل اجرایش باغ سهم‌الدوله بود. بهار مصرع...

شعر بهار در برخورد با مشروطیت شعری‌ست کامل و پیچیده با سه درون‌مایه اصلی: وطن، مشروطه و آزادی. او...

دکتر شهین سراج - زندگی سیاسی بهار مانند دیگر جنبه‌های زندگانی او پر فراز و نشیب است و با...

محمدرضا شفیعی کدکنی- نمی‌دانم شما تاکنون به این نکته توجه کرده‌اید که هیچ‌کس نمی‌داند جای به خاکسپاری فرخی یزدی...