ممنوعیت آوازخواندن زنان

فیلمی درباره ممنوعیت حضور خوانندگان زن ایرانی بر صحنه، در جشنواره فیلم مونترال جایزه مردمی بهترین فیلم مستند را...