ممنوعیت برقع در مراکش

ماموران به واحدهای تجاری ۴۸ ساعت وقت داده‌اند که برقع‌های در انبار مانده را معدوم کنند. برقع پوشش رایج...