ممنوعیت خوانندگان

حسین زمان، خواننده موسیقی، سخنان حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را که گفته بود خواننده «ممنوع‌کار»...