ممنوع الکاری خوانندگان

ارشاد اسلامی می‌گوید شبکه‌های ماهواره‌ای ابزارهای رخنه فرهنگی‌اند. همکاری با این شبکه‌‌ها و ارسال آگهی تحت پیگرد قضایی قرار...

وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت فهرست خوانندگان منع شده از فعالیت هنری را به عهده گرفت و از هنرمندان خواست...

گروهی از هنرمندانی که از فعالیت هنری منع شده‌اند به رییس جمهوری اسلامی نامه اعتراض‌آمیز نوشته‌اند. آن‌ها خواهان از...

سخنگوی ارشاد اسلامی می گوید خط قرمزها به هنرمندان ابلاغ شده، وزیر ارشاد اما می گوید فهرستی از خوانندگانی که از...

«۲۴ خواننده» ایرانی از فعالیت

در ایران فاش شد که ۲۴ خواننده به دلیل آن‌چه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای عنوان شده از فعالیت محروم...