ممنوع شدن انتشار تصویر خاتمی

سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرده که تصمیم دادستانی تهران برای جلوگیری از درج تصویر و نام خاتمی را شنیده؛...