منابع آب تجدیدپذیر

۶۷٫۷درصد پاسخگویان معتقدند ایران دچار بحران آب است و وظیفه اصلی صرفه‌جویی در آب بر دوش شهروندان است.  ۷۲٫۲...

بزرگ‌ترین تونل آبی خاورمیانه قرار است آّب هلیل‌رود را از جنوب کرمان به بخش‌های مرکزی استان منتقل کند. مسئله‌ای...

سرانه مصرف آب هر شهروند در ایران حدود ۲۲۰ ليتر در شبانه روز است. مقامات از مردم خواسته‌اند تا...

رئیس کمیسیون امنیت مجلس می‌گوید بحران آب «مقوله‌ای امنیتی» شده و ایران برای تأمین آب شرب هم دچار مشکل...