مناطق حاشیه‌نشین در ایران

عبدالغفور ایران‌نژاد نماینده #چابهار در مجلس شورای اسلامی خواستار «توجه ویژه مسئولان» به وضعیت #حاشیه‌نشینان در این شهر شد....

ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری ایران جمعه ۲ شهریور «نبود شغل» و «عدم درآمد کافی» را از...

فرید براتی معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی ایران گفته است: سه هزار منطقه حاشیه‌نشین در ایران وجود...