مناطق حفاظت شده زیست محیطی

بی‌توجهی، کمبود بودجه و واگذاری بخشی از پارک ملی سیاه‌کوه به فعالیت‌های معدنی، این منطقه بکر و طبیعی در...

سازمان صنعت و معدن استان فارس از طرح مزایده ۶۰۰ معدن از جمله در منطقه حفاظت‌شده «بهرام گور» خبر...