مناقشه علی مطهری با سپاه

جدالی بین علی مطهری و سپاه پاسداران بر سر تقویم رزمایش موشکی ایران درگرفته است: بادآور مشاجره علی خامنه‌ای...