منامه

کاردار بحرین به وزارت خارجه ایران احضار شد تا برای «اظهارات خارج از نزاکت دیپلماتیک وزیر خارجه بحرین» تذکر...