منصور

رئیس‌جمهوری موقت مصر، حازم الببلاوی، وزیر سابق دارایی را مامور تشکیل کابینه انتقالی کرد. محمد البرادعی نیز به عنوان...