منصور آروند

منصور آروند، زندانی سیاسی کُرد

سامان نسيم و منصور آروند، دو تن از مخالفان حکومت ايران در کردستان به اتهام محاربه به اعدام محکوم...