منصور اوجی

محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری

مروری بر مهمترین رویدادهای فرهنگی در هفته گذشته، همراه با گفت‌وگویی با عزیز بارز، محقق افغان و فعال حقوق...

انتشار شعری از منصور اوجی در نکوهش چادر سیاه بانوان پیامدهایی داشت. علی دهباشی، مدیر مسئول بخارا رسماً از...

منصور اوجی، شاعر ۷۶ ساله