منصور حسینی

شمار زیاد مهاجران ایرانی در سوئد و جذاب‌تر برگزار شدن این جشن در چند سال گذشته، باعث شده علاوه...

حوادث چهارشنبه آخر سال در تهران تنها ۱۸ مصدوم داشته است که ۹ نفر از این افراد با مصدومیت...

ماهک نیک نهاد - در میان اندک جشن‌های موجود چرا جشن چهارشنبه سوری توانسته علی‌رغم محدودیت‌ها و سرکوب‌های حکومت...

 صدای ایران ( Iranian Voices)عنوان سلسله نمایشی است به پنج زبان فارسی، سوئدی، انگلیسی، آلمانی و ترکی که...