منطقه‌ آزاد چابهار

با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، افغانستان نگران آن است که منافعش در بندر چابهار آسیب ببیند....

سرعت و الگوی رشد حاشیه‌نشینی در چابهار، در کل ایران بی‌سابقه است. مردم بدون برق، آب و امکانات اولیه...