منطقه حفاظت شده بهرام گور

سازمان صنعت و معدن استان فارس از طرح مزایده ۶۰۰ معدن از جمله در منطقه حفاظت‌شده «بهرام گور» خبر...