منع برگزاری کنسرت در خراسان رضوی

حاشیه‌های ممنوعیت برگزاری کنسرت در خراسان رضوی ادامه دارد. وزیر ارشاد اسلامی تمکین کرده، اما نایب رییس مجلس ایران...