منع ورود زنان به ورزشگاه

فیفا در پاسخ به نامه دانشگاهیان، نویسندگان و فعالین ایرانی خارج کشور: ما از نزدیک مشغول مذاکره با فدراسیون...

نامه‌ٴ جمعی خطاب به رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با امضای کسانی چون یرواند آبراهیمان، فاطمه احمدی، علی بنوعزیزی، عباس...

در فیلمی که می‌بینید زنان می‌گویند بلیت خریده‌ایم و پولش را هم پس نداده‌اند، پس چرا اجازه ورود به...