منوچهر یکتایی

شهر نیویورک شاهد بازگشایی نمایشگاه ایران مدرن است که سه دهه هنرهای تجسمی ایران را پیش از انقلاب ۵۷...

کیانوش فرید - ویژگی اصلی آثار منوچهر یکتایی در نقاشی و شعر بی‌تکلفی است.