من ملاله هستم

ملاله یوسفزی سال ۲۰۱۱ هدف حمله طالبان قرار گرفت . او امروز برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف گردید.