مهاتما گاندی

در هند، خاکستر پیکر مهاتما گاندی، مبارز راه استقلال به سرقت رفت. در حالی که هند در آستانه ۱۵۰...

بهرام محیی ـ مهاتما گاندی، رهبر جنبش استقلال هند، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی قرن بیستم بود. نام او...