مهاجران آفريقايی

با وجود آرام‌شدن دريا در فصل تابستان تخمين‌زده می‌شود تعداد افرادی که به مقصد ايتاليا مهاجرت می‌کنند، به ۲۰۰...

دولت اسرائيل با ساخت اردوگاهی به نام "هلوت" برای نگهداری مهاجران و پناهجويان آفريقايی در جنوب اين کشور، اعتراض...

در حادثه غرق شدن کشتی مهاجران آفريقايی در سواحل لامپه‌دوسای ايتاليا تاکنون بيش از ۱۳۳ جنازه پیدا شده و...

فاجعه کشته شدن مهاجران در

به‌گفته پلیس ساحلی ایتالیا، امروز