مهاجران غیرقانونی

انجمن پزشکی استرالیا در نامه‌ای به نخست‌وزیر این کشور بر نیاز فوری پناهجویان اردوگاه‌های جزایر به خدمات درمانی پس...

ورود نزدیک به ١۵٠ تن از پناهجویان به تونل مانش موجب مسدود شدن این کانال شد.

یک کشتی بدون خدمه که ۴۵۰ مهاجر غیرقانونی را به سمت سواحل ایتالیا می‌برد در حال غرق شدن در...

نعیمه دوستدار - بی‌ثباتی سیاسی و نظامی خاورمیانه، تهدیدهای خارجی و تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی زندگی روزمره ساکنان این منطقه...

اخبار رسیده از استرالیا حاکی