مهاجران افغان در ايران

وضعیت نامناسب زنان مهاجر افغان در ایران به روایت عکس‌ها

مهاجران افغانستانی مقیم ایران محموله‌هایی را برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه ارسال کردند.