مهاجران افغان در ایران

حمانی فضلی گفت که ایران خواستار دریافت کمک از اتحادیه اروپا برای «نحوه اسکان مجدد» این پناهندگان در...

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای گفته است که ایران مهاجران افغان در این کشور را تهدید می‌کند...