مهاجرت از روستا به شهر

گسترش خشکسالی در ایران با پدیده مهاجرت اقلیمی همراه است. این مهاجرت بر جمعیت مناطق کمتر خشک و حاشیه‌نشینی...

از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۴ بیش از ۱۵۷ میلیون نفر بر اثر مشکلات ناشی از تغییر اقلیم مجبور...

روستاهای گهزان، جعفرآباد، داوودخانه و دیگر روستاهای حوالی خلخال، بدون آن‌که زلزله‌ و یا جنگی رخ داده باشد، خالی...

خشکسالی و بحران‌های زیست محیطی، ایران را با موج‌های تازه‌ای از مهاجرت‌های جمعی مواجه کرده است که می‌تواند تعادل...

حمید رضایی – این یک گزارش میدانی درباره مهاجرت روستاییان به شهر است. روستا خالی می‌شود، و شهر قدرت...